ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนใหม่มารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30  น.   
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,21:09   อ่าน 1848 ครั้ง