ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปาริชาติ ขอให้นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นดังกล่าวได้นำผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ  ตามวันแวลาที่แจ้ง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,21:12   อ่าน 2007 ครั้ง