ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายออกติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดทั้ง 12 โรง ซึ่งโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม มีกำหนดการตรวจเยี่ยมในวันจันทร์ ที่ 21  กรกฎาคม 2557  นี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2557,15:43   อ่าน 1965 ครั้ง