ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปพระจันทร์เต็มดวง ฉายรัศมีเหนือดอกพุทธรักษาเบ่งบานอยู่บนเกลียวเชือก ภายในเกลียวเชือกมีคติพจน์ของโรงเรียน ภายใต้เกลียวเชือกมีชื่อโรงเรียนและจังหวัด

ปรัชญา
สุวิชาโน วิริเยน สติมโม ปัญญา
(ผู้รู้ ผู้พากเพียร ผู้มีสติ ย่อมมีปัญญา)


สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น
สีเหลือง  หมายถึง  ความสว่าง ความสดใส
สีเขียว  หมายถึง ความสดชื่น ร่มเย็น

 คำขัวญโรงเรียน : วิชาการยอด กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  : ดอกพุทธรักษา

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์ 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB