สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปพระจันทร์เต็มดวง ฉายรัศมีเหนือดอกพุทธรักษาเบ่งบานอยู่บนเกลียวเชือก ภายในเกลียวเชือกมีคติพจน์ของโรงเรียน ภายใต้เกลียวเชือกมีชื่อโรงเรียนและจังหวัด

ปรัชญา
สุวิชาโน วิริเยน สติมโม ปัญญา
(ผู้รู้ ผู้พากเพียร ผู้มีสติ ย่อมมีปัญญา)


สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น
สีเหลือง  หมายถึง  ความสว่าง ความสดใส
สีเขียว  หมายถึง ความสดชื่น ร่มเย็น

 คำขัวญโรงเรียน : วิชาการยอด กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  : ดอกพุทธรักษา

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์ 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB