คณะผู้บริหาร

นายศิริชัย ปุริสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกพล เข็มทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา