News
13/04/2021
02/04/2021
18/03/2020
31/01/2020
28/01/2017
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/10/2014
คณะกรรมการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 19/07/2014
Activity

Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
Link
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Administrators
Username
Password
Forgot password