ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL– Plus
ื่ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL– Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษา  นางสาวศิรินภา  จันทร์เปล่ง 
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ                     บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีการศึกษา  2559   
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1229 ครั้ง