ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรื่องที่ศึกษา  ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
ผู้ศึกษา   นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด
หน่วยงาน   โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่ศึกษา   2559
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1173 ครั้ง