เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาโมเดลประกอบบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 539 ครั้ง